Pie mums var pasūtīt banketus dažādiem dzīves gadījumiem.Ir iespējami izbraukumu banketi, kafejnīcas telpās ir iespējams pasūtīt banketus no 15 – 40 cilvēkiem, bet lielajā zālē līdz pat 100.